Försvarets Materialverk FMV har valt tyska Rheinmetall Defence-MAN som huvudleverantör av sina nya fordon inom ett ramavtal på tolv år som innebär en första leverans om 215 fordon. Totalt kan affären vara värd upp mot 9,9 miljarder. Skeppsbrons AB i Jönköping har fått uppdraget att, som auktoriserad serviceanläggning för MAN sedan 1980-talet, göra de första fordonen leveransklara.