24 februari, 2022

Skeppsbrons klarar Bisnodes tuffa kreditvärdering och får AAA

Att Skeppsbrons Jönköping AB som företag klarar högt ställda krav ur kreditvärderingssynpunkt hoppas vi skapar en extra trygghet för både våra kunder och leverantörer. Vi hoppas och tror att kvalitetsstämpeln visar att vi är en attraktiv samarbetspartner. Att vi uppnått högsta kreditvärdighet under flertalet år visar att vi har en sund tillväxt, är stabila på marknaden och en god partner att lita på.

Vad betyder kvalitetsstämpeln AAA?
Bisnodes kreditvärderingssystem AAA blev vid lanseringen år 1989, världens första databaserade expertsystem för att värdera ett företags ekonomiska styrka och betalningsförmåga. Idag är systemet det mest beprövade i Norden och tillförlitligheten ligger på 90 procent när det handlar om att med ett års framförhållning förutse om ett företag är på väg mot konkurs. Och det är mycket att hålla reda på. Kreditbetygen för ca 1 500 företag ändras i snitt varje dag och Bisnode är därför noga med att behålla informationen aktuell och dagsfärsk.

Så här tolkas kreditvärderingssystemet AAA
Det finns olika nivåer i kreditvärderingssystemet. Här nedan visas de olika ratingarna för aktiebolag.

AAA-rating Kreditrating i ord Tolkning
AAA Högsta kreditvärdighet Mycket god förmåga att möta aktuella betalningsförpliktelser
AA God kredit-
värdighet
God förmåga att möta aktuella betalningsförpliktelser
A Kreditvärdig Tillräcklig förmåga att möta aktuella betalningsförpliktelser
AN Nystartat företag Ingen känd negativ information om företaget. Utvecklingen bör följas
B Kredit mot
säkerhet
Låg kreditvärdighet. Företagets förmåga att bemöta aktuella betalningsförpliktelser bedöms vara osäker. Utvecklingen bör följas.
C Kredit avrådes Hög kreditrisk. Företagets förmåga att möta aktuella betalningsförpliktelser bedöms vara mycket svag.
Ej fastställd
rating
Väsentlig information saknas eller är inaktuell. Sök mer information.

 

Det är bara aktiebolag som kan få AAA-rating. Enskilda firma, handelsbolag och kommanditbolag kan få AA som högst och deras tabeller ser lite annorlunda ut avseende tolkning.

Enbart aktiebolag erhåller AAA, högsta kreditvärdighet
Så här säger Bisnode själva om företag som ges AAA-rating.

”AAA-Högsta kreditvärdighet. Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Krävs bland annat att företaget omsätter mer än två miljoner kronor, har ett beräknat eget kapital på minst tvåhundratusen kronor och har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Företaget måste även ha en revisor.”

Hur görs bedömningen?
Bedömningen sker enligt ett automatiskt regelverk som är baserat på över 2 000 kombinationer av beslutsregler. De aktuella uppgifterna hämtas in från Bisnodes eget data men också från svenska myndigheter som Bolagsverket, SCB (Statistiska Centralbyrån), Skatteverket, Tingsrätter,  Kronofogdemyndigheter, Lantmäteriet m fl. Den insamlade informationen analyseras sedan utifrån ett otal olika beslutsregler.

Kreditrating baseras på fyra delomdömen: 
1. Betalningsförmåga – bokslutsinformation, betalningsanmärkningar och ansökningar, betalningsindex
2. Ålder/verksamhet – företagets ålder, bransch, storlek/antal anställda
3. Ekonomi – bokslutsinformation, branschnyckeltal, företagsinteckningar, konkursfodringar, fastighetsinnehav
4. Ägare/ledning – betalningsanmärkningar på ledamöter, ledamöters konkursengagemang, signaler på obestånd i moder-/dotterbolag, ofullständig eller obehörig styrelse

Vill du veta mer om kreditvärderingssystemet besök gärna www.bisnode.se