Air Condition

Vi är ackrediterade för att utföra årliga kontroller på AC anläggningar, Våra AC specialister kan utföra alla förekommande servicearbeten och reparationer på alla typer av mobila kylanläggningar i Lastbilar, Bussar, släp eller andra fordon.

Från vår mobila AC verkstad kan vi serva alla kunder oavsett var de befinner sig.

Vi har även reservdelar till de flesta på marknaden förekommande märken av AC komponenter.

Kontakta

Tel. 031-54 00 70
info.gbg@skeppsbrons.se